Tahdommeko päivittää rituaalimme?         (Takaisin)

Seppo Ilkka

Ihmiset ovat kautta aikain etsineet rituaalien avulla yhteyttä näkymättömille tasoille. Olemmeko valmiita uudistamaan lähestymistapojamme?

 

Elämme aikakausien vaihtumisen aikaa. Puhutaan siirtymisestä Kalojen ajasta Vesimiehen aikaan. Tämän ajatellaan merkitsevän esimerkiksi sitä, että aikakauden johtava luova henkinen energia vaihtuu omistautumisen energiasta muuntamisen energiaksi. Tämän odotetaan inspiroivan muun muassa uuden järjestyksen etsimistä kaaoksesta. On myös ajateltu, että rituaalien käyttö liittyy erityisesti tämäntyyppiseen energiaan.

Rituaaleilla on ikiaikaiset perinteet. Olemme pitäneet niitä niin luonnollisina, että emme välttämättä edes ihmettele, miksi niitä käytetään. Rituaaleja ovat harjoittaneet shamaanit, papit ja myös "tavalliset" ihmiset saavuttaakseen korkeampien olentojen siunausta ja muita tavoitteitaan. Rituaaleissa on pyydetty vaikkapa hyvää satoa tai metsästys- ja sotaonnea. Niillä on myös kiitetty Luojan lahjoista.

Rituaalien suorittajiksi on tavallisesti valikoitunut erityisesti tehtävään vihkiytyneitä yksilöitä. He ovat sitä kautta saaneet arvostetun aseman yhteisöissään. Olemme niin tottuneet tähänkin, että saatamme pitää luonnollisena, että noilla henkilöillä on tavallaan yksinoikeus toimittaa rituaaleja.

Miksi rituaaleja harjoitetaan?

Monet arkiset toimemme ovat rituaalinomaisia. Saatamme suorittaa esimerkiksi aamutoimet tietyssä järjestyksessä. Tarkastelen tässä kuitenkin vain "varsinaisia" rituaaleja, joilla pyritään henkisiin tasoihin vetoamalla vaikuttamaan tietoisesti maailmaan.

Elämään sisältyy monia rituaaleja. Syntyneelle lapselle annetaan nimi ja hänelle pyydetään siunausta. Täysi-ikäistymiseen, avioitumiseen ja kuolemaan liittyy toimituksia, joissa pyydetään siunausta asianomaisille tai pois lähteneiden sieluille.

Yhteisöissä on pidetty jumalanpalveluksia, joissa on pyydetty menestystä ja siunausta ja kiitetty Korkeinta. Sotien aikana vastapuolet ovat rukoilleet jumaliltaan voittoa. Luonnonhenkiä on hyvitelty rituaalien avulla. Hedelmällisyysriitit ja sadonkorjuujuhlat ovat esimerkkejä tästä.

Rituaalin avulla pyritään avaamaan yhteys korkeampaan olentoon tai viisauteen tai myös luonnonhenkiin. Tämän jälkeen rituaalilla voi olla erilaisia tavoitteita. Saatamme pyytää opastusta korkealta taholta tai toisaalta pyrkiä vaikuttamaan sen toimintaan. Yleensä rituaalilla toivotaan olevan edullisia seurauksia sen toimittajille tai heidän yhteisölleen.

Sekä valkean että mustan magian harjoittajat ovat käyttäneet ritualistisia menetelmiä tarkoitustensa saavuttamiseksi. Vahinkoa tuottavat rituaalit vahingoittavat ensi sijassa sitä, joka niitä harjoittaa. Tällaisesta on paras pysyä tiukasti erossa.

Millä tavoin rituaaleja on harjoitettu?

Jotta yhteys näkymättömään maailmaan saavutettaisiin, on rituaalin toimittajan asetuttava vastaanottavaan mielentilaan. Sama koskee mielellään myös rituaalin seuraajia. Rituaalin toimittajan on pysyttävä riittävän aktiivisena voidakseen suorittaa tehtävän ja lausua rituaaliin kuuluvat rukoukset ja käskyt.

Rituaaleissa on käytetty esimerkiksi laulua, musiikkia, rummutusta, tanssia, suitsukkeita, kynttilöitä ja muitakin fyysisiä keinoja, jotka rauhoittavat ja keskittävät mieltä. Rituaalin muodot ovat eri aikoina ja eri tapauksissa olleet monenlaisia, rauhallisesta rukousten lausumisesta villeihin sade- tai sotatansseihin asti.

Moniin rituaaleihin on sisältynyt symbolisten tai konkreettisten uhrien antamista tahoille, joita rituaalilla on tahdottu herättää toimimaan. Esimerkiksi hindulaisuutta edeltänyt vedalaisuus oli ritualistinen uskonto, jossa moniin elämän asioihin liittyi papin toimittama rituaali. Osa tästä perinteestä elää edelleen hindulaisuudessa.

Miten rituaalit vaikuttavat?

Voimakkaat ajatukset muodostavat astraalis-mentaalisille tasoille ajatusmuotoja. Nämä ohjautuvat kohteeseen, johon olemme ne osoittaneet. Ajatusmuodot pyrkivät inspiroimaan vaikutuspiirissään olevia ihmisiä toimimaan ja ajattelemaan energiansa mukaisella tavalla. Ne pyrkivät myös ohjaamaan luonnonhenkien toimintaa. Riippuu monista tekijöistä, missä määrin nämä pyrkimykset toteutuvat konkreettisella tasolla. Lähettämämme ajatusmuodot löytävät enkelitasoilta ja muusta henkimaailmasta energiansa kaltaisia olentoja ja tuovat niitä luoksemme.

Toistaminen ja rituaalit kuuluvat voimakkaimpiin tapoihin vahvistaa ajatusmuotoja. Rituaaleilla voidaan voimistaa millaisia ajatusmuotoja tahansa. Siksi on erittäin tärkeätä, että rituaalimme inspiraatio lähtee korkealta Hengen tasolta ja että sen toteutus tapahtuu puhtaasti. Näin emme lisää siihen vahingollisia elementtejä. Kohtaamme itse ennemmin tai myöhemmin sen kaltaista energiaa, jota panemme liikkeelle rituaalissa.

Tiedämme, että monissa vanhoissa uskonnoissa on harjoitettu eläinten ja myös ihmisten uhraamista jumalten alttareilla. Jo tämän takia on syytä suhtautua varovaisuudella unohtuneisiin rituaaleihin, joita mahdollisesti löydetään uudelleen. Emme tiedä, millaisia energioita ne kutsuisivat esiin.

Muuntava energia ja rituaalit

Hieman yli sata vuotta sitten henkisen tien tutkijat kirjasivat rituaalisen magian kuuluvaksi muuntavan energian toimintatapoihin. Uskonnollisten toimitusten, jumalten palvontamenojen ja muiden rituaalien kehittäjät ovat saaneet eri aikoina inspiraatiota tästä energiasta. Toimiessaan rituaalit myös käyttävät muuntavaa energiaa voiman lähteenä, vaikka rituaaleilla voidaankin aktivoida millaisia energioita tahansa. Olemme luoneet rituaaleillamme astraalimaailmaan paljon muuntamisen energiaa käyttäviä olentoja. Luovat energiat ovat siinä mielessä neutraaleja, että niitä voidaan käyttää millä tahansa tavalla, sekä hyvään että pahaan. Olemme vastuussa siitä, miten niitä käytämme.

Nykyään puhutaan muuntamisen energian yhteydessä niin sanotusta puhdistavasta violetista liekistä. Tämä on arvokas henkinen työkalu, joka auttaa puhdistamaan väärin käytettyä energiaa. Sen avulla voi muuntaa myös epäonnistuneiden rituaalien vääristämiä energioita rakkaudellisiksi ja rakentaviksi. Näin tehtäessä astraalinen ympäristömme tulee kirkkaammaksi. Tämä ei koske pelkästään meitä yksilöinä, vaan koko planeetan astraalitasoa. Voimme käyttää violettia liekkiä vapaasti riippumatta siitä, millaiset energiat ovat parhaiten esillä omassa olemuksessamme.

Karma ja ritualistinen menneisyytemme

Olemme epäilemättä osallistuneet menneissä elämissä monenlaisiin rituaaleihin toimijoina tai ainakin seuranneet niitä. Olemme kaiketi tulleet näin lisänneeksi joitakin asioita karmaamme. Nämä voivat olla ikäviä tai myönteisiä tai molempia.

Ajattelen, että monilla meistä on karmallisessa menneisyydessään harjoituksia rituaalien ja magian alalta. Houkutus hallita luonnonvoimia tai maailman tapahtumia on saattanut olla niin suuri, että emme ole osanneet välttää magian kokeilemista. Jos olemme niin tehneet, olemme myös kohdanneet harjoitustemme seurauksia. Nuo menneet kokeilut ovat olleet osa tarvitsemaamme koulutusta.

Valat

Lupausten tai puheen totuudellisuuden vahvistuksena on monesti käytetty valan vannomista. Uskonnottomilta vaadittava juhlallinen vakuutus on myös vala, vain muoto on toinen. Valan sitovuus johtuu maallisten rangaistusten ohella siitä, että kyseessä on rituaali, jolla valan vannoja sitoutuu ottamaan vastaan valan mahdollisesta rikkomisesta johtuvat astraalis-mentaaliset ja karmalliset seuraukset.

Karmalliselta kannalta jotkin valat voivat olla hankalia. Olemme ehkä antaneet eri elämissä uskollisuudenvaloja monille hallitsijoille, kirkoille ja uskonnoille, henkisille oppisuunnille tai muille aatteille. Eri elämissä annetut valat voivat olla keskenään ristiriidassa. Monet niistä voivat seurata meitä elämästä toiseen. Tästä voi aiheutua sisäisiä ristiriitoja.

Mikäli teemme tämäntasoisia lupauksia, olisi hyvä rajoittaa niiden kesto korkeintaan kuluvan elämän mittaiseksi. Jos annamme valoja, on parasta varautua siihen, että voimme joutua lunastamaan lupauksemme kirjaimellisesti viimeistään jossain tulevassa olomuodossamme. Joissakin tapauksissa yhteiskunta vaatii valoja, ja silloin  joudumme niitä vannomaan. Mikäli mahdollista, olisi nähdäkseni kuitenkin syytä pyrkiä noudattamaan Jeesuksen opetusta, jonka mukaan valoja ei tulisi lainkaan vannoa.

On realistista otaksua, että meillä on menneistä elämistä jäljellä tällaista perintöä. Vanhojen valojen vangiksi ei kuitenkaan tarvitse jäädä. Voimme pyytää Arkkienkeli Mikaelia katkaisemaan tarpeettomiksi käyneiden lupausten vaikutuksen. Samalla voimme pyytää asiaan liittyvien karmallisten seurausten neutralointia, anteeksiantoa ja valaan liittyneen energian puhdistamista. Ei ole tarpeen muistaa vanhojen elämien tapahtumia. Ei myöskään ole tarpeen tietää, olivatko jotkut tuntemamme henkilöt mukana noissa tapahtumissa. Riittää, kun on tietoinen ongelmasta ja käsittelee siihen liittyvää energiaa.

Maagisen ja rationaalisen ajattelun kohtaaminen

On kerrottu ihmeidentekijöistä, jotka saattoivat esimerkiksi parantaa sairauksia maagisin keinoin, rituaalien avulla. Nykyinen tiede tekee ihmeitä rationaalisen tiedon avulla. Monet koneemme ja laitteemme olisivat olleet taikuutta pari sataa vuotta sitten.

Tiedon olemukseen kuuluu, että siinä on tuntemattomia kohtia. Magia ja tiede voivat kohdata tiedon tyhjässä ytimessä. Materian ymmärtäminen vapauttaa tutkimaan olemassaolon henkistä puolta. Maagisesti ajattelevat voivat käsittää, että luonnonhenkien kanssa on parasta tehdä yhteistyötä sen sijaan, että pakottaisi niitä. Materialistit  voivat ymmärtää, että aineen voimilla tehtävä työ on yhteistyötä luonnon kanssa.

Maagisen ja rationaalisen ajattelun synteesistä voi kasvaa luomisen aika, jossa ihmeet seuraavat toistaan. Tämä aika on jo alkanut. Uusi luomisen rituaali käyttää kaikkia tiedon, oivalluksen ja inspiraation lähteitä. Se osaa katsoa asioita perinpohjaisesti ja monilta kulmilta. Sillä ei tarvitse olla sellaista muotoa, jota olemme tottuneet kutsumaan rituaaliksi.

Vapaa rituaali

Olen kiinnittänyt edellä huomiota joihinkin ongelmiin, joita rituaalien käytössä saattaa esiintyä. Lisää ongelmia aiheutuu siitä, että rituaaleja on harjoitettu myös pelkän tavan vuoksi, koska uskonto tai muu perinne sitä edellyttää. Rituaalin alkuperäisestä inspiraatiosta jää silloin helposti jotakin puuttumaan. Tämä voi päästää astraaliolentoja sävyttämään rituaalia ja sen vaikutusta. Tämä voi koskea kaikkia rituaaleja, rukouksia ja mantroja, joita on pitkään toistettu määrämuotoisina. Eri sukupolvet ovat lisänneet noihin muotoihin toiveitaan, pettymyksiään, ennakkoluulojaan ja taikauskoaan. Näin syntyneet astraaliset salamatkustajat odottavat valmiina tarttumaan rituaalin muotoon. Silloin rituaali ruokkisi noiden astraaliolentojen energiannälkää ja sen varsinainen tarkoitus jäisi ainakin osittain sivuun.

Aiheita puhtaan rituaalin käyttöön on aikanamme vähintään yhtä paljon kuin aikaisemmin. Maailma on käymistilassa, ja etsimme ratkaisuja ennennäkemättömiin ongelmiin. Tarvitsemme suuresti Korkeimman johdatusta ja energiaa selviytyäksemme vastuistamme.

Rituaaliemme tulisi nähdäkseni olla vapaita menneiden vuosisatojen niihin tuomista lisistä. Rituaalin toimittaja on avainasemassa. Hän saattaa tavoittaa vanhankin rituaalin tahrattoman ytimen, mikäli sellainen oli alun perin olemassa. Tämä vaatii häneltä puhdasta sydäntä. Rituaalin seuraajat voivat kuitenkin helposti palauttaa rituaaliin tutuksi kokemiaan astraalisia sivuvaikutuksia. Tämä tapahtuu enimmäkseen tiedostamattomalla tasolla.

Rituaalissa on kysymys tahdostamme vahvistaa käskysanamme, joilla kutsumme Korkeimman voimaa tämän planeetan, sen luontokuntien ja ihmiskunnan avuksi. Voimme tehdä tämän vapaasti, ilman määrämuotojen noudattamista. Tällainen rituaali etsii oman muotonsa, joka on elävä ja tapauskohtainen.

Vapaa rituaali vaatii toimittajaltaan puhdasta sydäntä ja tahtoa kuulla Korkeimman ohjausta. Sen ympärille ei voi rakentaa uutta uskonlahkoa eikä se tuomitse vanhoja. Vanhoilla oppisuunnilla ja niiden rituaaleilla on tehtävänsä niin kauan kuin niillä on seuraajia. Meidän on kuitenkin aika kasvaa aikuisiksi ja nähdä, että emme ole vain passiivisia vastaanottajia, jotka kuvittelevat Korkeimman olevan jossakin kaukana ulkopuolellaan.

Tarvitsemme niitä, jotka ovat valmiita ottamaan vastuun tahdostaan ja sanoistaan.  On aika oivaltaa, että jumaluus asuu myös meissä. Olemme kanssaluojia, joiden käskyt voivat toteutua monilla olemassaolon tasoilla. Tämä kasvattaa vastuutamme ja vaatii herkkää ymmärrystä siitä, mihin käskyjämme on syytä kohdistaa. Jos hyväksymme tämän, rituaaliksemme muodostuu Pyhä Käskysana. Voimme lausua sen monin tavoin.

(Takaisin)