Uudet energiat ja Äiti Maa                 (Takaisin)

Seppo Ilkka

Kotiplaneettamme tarjoaa ihmisille ja muille luontokunnille elämän edellytykset sekä aineellisella että henkisellä tasolla. Maa tuntuu kuitenkin olevan monella tavoin ihmisten toiminnan ylikuormittama. Antaako henkisen tietoisuuden viriäminen uusia keinoja auttaa Äiti Maata?

 

Maa on ollut ihmiskunnalle pitkään koti, olosuhde, itsestäänselvyys, joka on tarjonnut ravintoa ja suojaa, mutta myös haasteita ja vaaroja. Olemme kauan pitäneet Maata järkkymättömänä alustana, jolla elämme luottaen sen kykyyn säilyttää tasapainonsa ja tarjota loputtomasti runsauttaan.

Äiti Maa on elävä olento. Sen luonnon toiminta on mutkikasta ja monimuotoista. Ihmiskunta käyttäytyy monin tavoin ristiriitaisesti ja kaoottisesti. Viime aikoina on syntynyt tietoisuutta siitä, että Maallakin saattaa olla ongelmia. Ilmasto on muuttunut tavoilla, jotka ovat herättäneet pelkoa. Vesistöissä ja ilmassa on esiintynyt saastumista. Ihmiskunta on hävittänyt vapaata luontoa monin tavoin.  Olemme ehkä tottuneet ajattelemaan, että vain Jumalalla voisi olla riittävä pätevyys sanoa, mikä on Maalle ja meille hyväksi. Onkin luonnollista kysyä, voimmeko auttaa Äiti Maata.

Voidaan sanoa, että Luonto kyllä aina etsiytyy tasapainoon. Eri asia on, onko tämä tasapaino sellainen, että se miellyttää ihmisiä. Siksi on hyvä, että ihmiskunta on herännyt etsimään keinoja hoitaa vaurioita tai ainakin hidastaa niiden muodostumista. Tarkastelen asiaa seuraavassa henkiseltä näkökannalta. Jos hyväksymme henkisten tasojen olemassaolon, löydämme uusia tapoja osallistua Maan hoitamiseen.

Uusia henkisiä energioita

Uuden ajan energiat ovat henkisiä virikkeitä, jotka elähdyttävät Maan ja sen elonkuntien kehitystä. Näitä tulee käyttöömme korkeista henkisistä lähteistä, tähdiltä, planeetoilta, omalta Auringoltamme ja Äiti Maalta itseltään. Nykyaikana ne ovat usein feminiinisesti sävytettyjä. Tähtiä on avaruudessa suurin määrin, ja kullakin niistä on omat ominaislaatunsa. Voimme avautua kuulemaan ja välittämään niitä.

Tämänkaltaiset energiat eivät välttämättä ole siinä mielessä uusia, että ne olisivat vasta nyt ruvenneet vaikuttamaan. Uutta on tietoisuutemme niistä ja niiden laaduista. Olemme myös löytäneet uudelleen ihmiskunnalta kauan kadoksissa ollutta ymmärrystä.

Tapa, jolla uuden ajan energioita voi käyttää Maan hoitamiseen, on yksinkertainen. On avauduttava tunnistamaan niitä ja pyydettävä niitä toimintaan kohteissa, joihin tahdomme vaikuttaa. Tämän voi tehdä esim. meditaatiossa. Näin tehdessämme meillä on täysi vastuu siitä, mitä pyydämme. Voimme myös käyttää apuna siunattuja kiviä tai vesiä tms. ja jättää niitä paikkoihin, joita tahdomme hoitaa.

Säde-energiat

Toista sataa vuotta on tiedetty ns. seitsemästä luovan energian säteestä. Nämä ovat itse asiassa vaikuttaneet muinaisuudesta asti, ihmiset eivät vain olleet niistä aiemmin tietoisia. Viimeisten n. 35 vuoden aikana on avattu lisää säteitä Maan ja ihmiskunnan käyttöön, aluksi viisi uutta sädettä, ja viime vuosina vielä lisää. Tieto säteistä perustuu kanavointeihin tai näihin verrattaviin lähteisiin.

Säde-energioita ei tietääkseni ole osattu mitata teknisesti. Niiden ominaisuuksia on kuitenkin kuvailtu varsin laajasti. Tämä antaa mahdollisuuden epäsuoriin havaintoihin säteiden toiminnasta. Näiden virikkeiden kutsuminen energioiksi on kuitenkin sikäli perusteltua, että niillä on kyky panna liikkeelle tapahtumia ja tukea kehitystä. Energioiden sijasta voisi puhua esim. tahdon laaduista. Säteet eivät itsessään ole hyviä tai pahoja. Ne ovat perusenergioita, joita voi käyttää sekä rakentavasti että hajottavasti.

Seitsemää sädettä voi lyhyesti luonnehtia seuraavilla ominaisuuksilla:

1.      Tahto, voima, tarkoitus, aloite. Jumalan Isä-Äiti-aspekti.

2.      Rakkaus-viisaus. Jumalan Poika-Tytär-aspekti. Opettaminen. Kristus, Buddha. Vastuu.

3.      Luova äly. Jumalan Pyhä Henki-aspekti. Kestävyys. Toimeenpano. Käytännöllisyys.

4.      Harmonia ristiriidan kautta, kauneus. Ykseys. Taide. Fyysinen olemassaolo.

5.      Täsmällinen tieto, järki, logiikka. Tiede ja tekniikka. Erottelukyky. Yksityiskohtien hallinta.

6.      Omistautuminen. Antaumus, idealismi, palvonta. Myös fanaattisuus.

7.      Muuntaminen, rituaali, magia. Violetti puhdistava liekki. Järjestys, rakentaminen, synteesi.

Säteen 1 sanotaan syntyneen Alkulähteen jumalallisesta valkeasta valosta, jotta luominen tulisi mahdolliseksi. Säteiden 2 ja 3 kerrotaan syntyneen säteestä 1, ja säteet 4–7 ymmärretään 3. säteen alasäteiksi. Kaikki ovat kuitenkin itsenäisesti toimivia perusenergioita, joiden kerrotaan antavan voimaa kaikelle elämälle, tahtomiselle ja tapahtumiselle maailmassa. Yksilöllä on mm. omat sielun ja persoonan säteensä, jotka ovat havaittavissa hänen luontaisesta toiminnan ja tahtomisen tavastaan. Myös aikakausilla ja kansakunnilla on omia johtosäteitään. Menneellä ns. Kalojen aikakaudella oli johdossa 6. säde, alkaneella Vesimiehen ajalla on johtosäteenä 7. säde, ja sen ohella on 5. säde vahvistunut. Aikakauden muutos on vielä käynnissä.

Viisi uutta sädettä on avattu n. vuodesta 1973 alkaen mahdollistamaan Maan nousua uudelle kehitysasteelle. Ne ajatellaan 7. säteen alasäteiksi. Ne ovat muodostuneet yhdistelminä säteistä 1–7 ja niissä on lisäksi mukana alkulähteen valkoista valoa, joka kohottaa niiden värähteet ennen kokemattomalle tasolle. Näitä voi lyhyesti luonnehtia seuraavasti:

8.      Puhdistaminen. Valkovalo ja säteet 4, 7 ja 5. Puhdistaa ilolla fyysiseltä tasolta tunne- ja mentaalikehoihin sekä alitajuntaan asti. Vapauttaa pakosta kehittyä tuskan kautta.

9.      Ilo. Valkovalo ja säteet 1 ja 2. Jatkaa puhdistusta korkeammille tasoille. Avaa kosketuksen sielutasolle, ja tietoisuuden ns. valokehon olemassaolosta. Valokeho on yksilön jumalallinen malli todellisuutena hänen olemuksessaan.

10.  Valokeho. Valkovalo ja säteet 1, 2 ja 3. Avaa portin valokehon kokemiseen. Tasapainottaa mm. yksilön maskuliinista ja feminiinistä puolta. Nousu korkeampaan olemassaoloon.

11.  Palvelus. Valkovalo ja säteet 2 ja 5 sekä hieman sädettä 1. Silta Uuteen Aikaan tai ihmiskunnan seuraavalle kehitystasolle, jolla palveleminen on itsestäänselvyys. Puhdistaa viimeisetkin tahrat. Korostaa vapaan tahdon merkitystä.

12.  Kultasäde. Valkovalo ja kaikki säteet 1–11 sopivassa suhteessa. Peili korkeuksiin, kaikki kehityksen mahdollisuudet. Tuo kaiken päivänvaloon. Tasapaino ja rauha. Korkeampi oivallus. Kosketus Kristus-tietoisuuteen ja Jumaltietoisuuteen. Uuden Ajan todeksi luominen.

Uusimmat säteet. Viimeisten n. 4–5 vuoden aikana on avattu edelleen lisää säteitä. Uudet säteet 13–24 voivat manifestoitua fyysiselle tasolle asti ja säteet 25–48 toimivat ei-aineellisilla tasoilla. Mm. luonnonhenki- ja enkelitasot hyötyvät niistä. Säteet 13–24 jatkavat alempien säteiden toimittamaa puhdistusta kausaali- eli syytasolle asti.  Säteille 1–24 voidaan haluttaessa erottaa maskuliiniset ja feminiiniset aspektit.

Eräs näkökulma säteisiin 13–48 on, että ne esiintyvät säteiden 1–12 ns. korkeampina oktaaveina. Tarkoitan tällä, että säteillä n, n+12, n+24 ja n+36 on samankaltaisia ominaisuuksia ja ne toimivat hyvässä resonanssissa keskenään. Esim. siis säteet 8 ja 20 yhdessä tai 8, 20, 32 ja 44 yhdessä, jne.

Kiinnostavaa on, onko olemassa säteitä näiden 48:n jälkeen. Jo edellä kuvatuilla 48 säde-energialla voidaan antaa tukea esim. luonnonhengille, enkeleille ja kansallishengille. Kysymys on nähdäkseni siitä, tarvitsemmeko nykyisellä kehitystasollamme tämän korkeavärähteisempiä energioita.

Ymmärtääkseni olisi teoriassa mahdollista jatkaa yhä korkeampiin perussäteiden oktaaveihin asti. Käytännön raja tulee siitä, mitä tällä hetkellä kuuluu ihmisen tehtäviin. Viisainta on hankkia ensin kokemusta meitä lähempänä olevien olemassaolon tasojen kanssa toimimisesta. Ei ole syytä puuttua sellaisiin asioihin, joita emme ymmärrä tai joita egomme luulee ymmärtävänsä, mutta ei tosiasiassa ymmärrä.

Korkeampien säteiden järjestelmän kuvaaminen toisiaan seuraavina oktaaveina on eräs tapa helpottaa ymmärrystämme niistä. Muunkinlaiset jäsennykset saattavat olla mahdollisia. Säteiden kutsuminen numeroiden avulla ei myöskään ole välttämättömyys, olen vain kokenut sen selkeäksi. Tärkeintä on olla tietoinen siitä, minkä laatuista energiaa käyttää.

Säteiden käyttäminen Maan hoidossa tapahtuu kutsumalla säteet kohdistumaan siihen paikkaan tai aikaan, jota tahdotaan hoitaa. Parasta on pyytää säteistä vastaavilta mestareilta tarvittavat säteet. Säde-energia kohdistetaan ensi sijassa Maahan, vaikka tarkoitus olisikin hoitaa ihmiskunnan ristiriitoja tms. Säteitä 1, 4 ja 6 on syytä välttää alueilla, joilla esiintyy ihmisten välisiä konflikteja tai väkivaltaa. Säteet ovat vahvoja perusenergioita, ja niiden käyttäjällä on täysi vastuu siitä, mitä tahtoo niiden avulla tehdä.

Feminiininen energia

Uuden ajan merkittävimpiin ilmiöihin kuuluu feminiinisen energian esiintulo. Tämä on jo johtanut naisten yhteiskunnallisen aseman vapautumiseen ja muuttumiseen länsimaissa. Kehitys on kuitenkin käynnissä tähän suuntaan koko maailmassa. Tämä näkyy mm. siinä, miten naisten monin paikoin edelleen kokemaa syrjintää käsitellään julkisuudessa. Epäkohdat ja salatut tai kohtuuttomat käytännöt tulevat vaikeasti ylläpidettäviksi, kun maailman huomio kohdistuu niihin.

Sekä feminiininen että maskuliininen energia on ollut olemassa kaikkina aikoina. Maskuliininen energia on kuitenkin hallinnut yhteiskuntia pitkään. Mikäli nyt tahdomme kehittää Maata sopusointuisesti, on annettava molempien impulssien toimia yhdessä tasapainoisesti.

Meillä kaikilla on olemuksessamme sekä maskuliinista että feminiinistä energiaa. Olemalla tietoisia näistä molemmista voimme olla terveellä tavalla sitä, mitä olemme. Tärkeätä on oikea tasapaino näiden välillä.

Maskuliinisuuteen liitetään usein tekeminen, voiman käyttö ja aktiivisuus. Lempeyttä, hoivaa, kestävyyttä ja olemista on pidetty feminiinisinä ominaisuuksina. On kuitenkin liian kaavamaista sanoa, että mies tekee ja nainen on. Molemmat käyttävät kumpaakin taitoa. Ero on enemmänkin tavassa suhtautua elämään ja sen asettamiin haasteisiin.

Feminiininen henkinen virike tuo tänä päivänä esiin rakkauden ja myötätunnon voimia. Jo antiikin aikana puhuttiin Sofiasta, Viisaudesta, joka ymmärrettiin Kristuksen sisareksi. Sofia käsitettiin aktiiviseksi olennoksi, joka tahtoo ohjata ihmisiä Kristuksen luo. Nyt Uutena Aikana voimme ajatella Sofian olevan Kristuksen kaksoispuoli.

Rakkauden Tahto

On muitakin Uuden Ajan energioita kuin edellä mainitut. Nämäkin ovat vanhoja energioita, jotka saamme nyt ottaa käyttöön. Tällainen on esim. vapaan tietoisen Tahdon energia. Harjoitamme ihmiskuntana yhdessä tätä tahtoa. Voimme kuitenkin päättää, millaisessa maailmassa tahdomme itse elää. Samalla meidän on kunnioitettava kanssaihmistemme tahtoa. Toinen energia on Rakkauden energia. Yhdessä nämä ovat voittamaton pari, tietoinen Rakkauden Tahto. Ilman tätä energiaa jäävät muut pyrkimyksemme vajaiksi.

Voimme päättää säteillä Äiti Maalle kiitollisuutta ja rakkautta. Voimme pyytää yltäkylläisyyttä tavalla, joka on lempeä Äiti Maalle. Voimme kutsua Rauhaa maailmaan. Voimme pyytää ihmisille, kansakunnille ja ajatussuunnille keskinäistä ymmärrystä ja kunnioitusta. Emme tosin aina ole tietoisia siitä, mikä olisi parasta. Vanha Valkean Magian ohje onkin, että alistamme pyyntömme Korkeimman tahdolle: ”Tapahtukoon kuitenkin Korkeimman Tahto!

Emme voi määrätä luonnonvoimia olemaan toimimatta, vaikka seurauksena saattaakin olla tuhoa ja hävitystä ihmisten maailmassa. Joissakin tapauksissa voimme kuitenkin neuvotella luonnon kanssa niistä tavoista, joilla väistämättömät tapahtumat toteutuvat. Voimme esim. pyytää, että muutokset tapahtuvat niin lempeästi kuin mahdollista.

Uuden Ajan meditaatiotyöskentelystä

Meditaatiossa olemme avoimia Totuudelle. Menneinä aikoina on opetettu erilaisia meditaatiotekniikoita. Feminiinisen virikkeen vahvistuminen on nähdäkseni tuonut selväksi, että voimme unohtaa oikeat opit tässä asiassa.

Feminiininen lähestymistapa meditaatioon on Uuden Ajan mukainen: Emme tarvitse menetelmiä, vaan tarkoituksen, tahdon kohdata Totuus sellaisena kuin se on. Voimme ikään kuin heittäytyä meditaatioon, vapaana menetelmien kahleista, mutta tietoisina siitä, että kellumme Valon ja Totuuden valtameressä osana sitä. Riittää, että suuntaamme huomiomme kohti Korkeinta, ja annamme Hänen vetää meidät puoleensa. Tässä tilassa voimme kohdistaa huomiomme mihin tahansa Maan ja sen elämän kohteeseen ja säteillä siihen Rakkautta. Näin meditaatiomme muodostuu eläväksi seikkailuksi, aktiiviseksi Valon työksi, jonka sallimme tapahtua kauttamme.

Kun olemme meditaatiossa kosketuksessa korkeampaan minäämme, sieluumme ja mahdollisesti sitäkin korkeammille tasoille, käskymme tukeutuvat Universumin syvään todellisuuteen, perusvoimiin, jotka ylittävät maallisen ymmärryksemme. Tämä lisää niiden voimaa. Samalla se lisää vastuutamme siitä, mitä käskemme.

Nähdäkseni Uuteen Aikaan kuuluu, että annamme käskymme täysin tietoisina tekemisistämme. Jos tahdomme luoda jotain fyysiselle tasolle asti, käskyn sanominen ääneen vahvistaa sitä. Kuitenkin jo ajatuksissa annetulla käskyllä on vaikutus. Tällainen käskeminen ei itse asiassa edes edellytä, että olisimme meditaatiotilassa. Yhteistyö kuuluu myös Uuteen Aikaan. Jos useampi henkilö antaa ryhmänä saman käskyn, sen teho vahvistuu suuresti.

Olemme luojaolentoja

Uuden Ajan oivalluksia on, että olemme itse vastuussa siitä, millaisessa maailmassa tahdomme elää. Olemme luoneet sen itse, itse voimme sitä myös muuttaa. Emme ole vapaita omasta varjostamme, pimeästä puolestamme. Vain me itse voimme luoda siihen valoa ja rakastaa sitä. Olemme itse luoneet ansamme astraali- eli tunnetasolle ja mentaali- eli älytasolle. Itse voimme ne purkaa. Emme pura niitä, jos ryhdymme vihaamaan itseämme tai luomustamme, Ansojemme avain on Rakkaus.

Se, miltä ulkoinen maailmamme näyttää, riippuu toki muidenkin toiveista. Meitä toivojia on tätä nykyä yli 6 miljardia. Siksi on rohkaisevaa ymmärtää, että Valolla ja Rakkaudella on suunnaton voima yli kaaoksen ja hävityksen voimien.

Syvällisellä tasolla kuitenkin Maa, sen ihmiskunta, planeetat, tähdet ja jopa koko Universumi ovat meissä, sydämessämme. Emme edes olisi niistä tietoisia, ellei niillä olisi kosketuskohtaa meissä. Jumalallisen ykseyden kautta kohtaamme nuo kaikki. Se tarkoittaa toisaalta, että emme ole vapaita ihmiskunnan tekemistä pimeyden toimista. Toisaalta olemme myös osa kaikkea sitä loistavaa kirkkautta, joka on yhteinen osamme ja päämäärämme. Energia, joka nämä yhdistää, on Rakkauden Tahto. Rakastamalla itseämme sellaisina kuin olemme, pimeyttämme ja valoamme, ylitämme kynnyksen uuteen Valon aikaan. Tätä kautta Maan auttaminenkin toteutuu.

Luomisen vastuu

Olemme eläneet aikaa, jolloin ajatustemme ja sanojemme seuraukset ovat yleensä tulleet paljon myöhemmin tai ne ovat vaimentuneet lähes tunnistamattomiksi. Tästä on seurannut, että olemme kadottaneet käsityksen siitä, että annamme itse asiassa koko ajan käskyjä, jotka muokkaavat maailmaamme. Puheemme ja ajatuksemme ovat täynnä lausuntoja siitä, millaisia olemme, millaisia muut ovat ja millaisia olosuhteita ympäröivässä maailmassa on. Ymmärrämmekö, että nämä ovat samalla luomisen käskyjä? Tahdommeko todella, että ajatuksemme ja sanamme tulisivat todeksi aineellisella tai aineettomalla tasolla?

Kun Maa nousee korkeammalle kehitystasolle, on odotettavissa, että liikkeelle panemamme syyt saavat seurauksensa nopeammin. Tämä voi olla yllättävää. Egomme ja alitajuntamme toimivat sillä tavoin, että jotkin toiveistamme saattavat osoittautua haasteellisiksi, jos ne toteutuvat. Ei hyödytä syyllistää itseämme siitä, että näin on. Miten voimme auttaa itseämme luomaan itsellemme paremman maailman?

Rakkauden avulla saamme ristiriitaiset luomistyömme tasapainoon. Erityisesti egomme tarvitsee rakkauttamme. Tämä ei tarkoita ns. itserakkautta, joka on egon harjoittamaa itsensä ylentämistä. Emme voi luopua egostamme; se on olennainen osa persoonaamme. Ilman sitä emme edes olisi tässä maailmassa. Mutta voimme rakastaa itseämme sellaisena kuin olemme, mitään itseltämme salaamatta. Tästä rakastamisesta kasvaa kyky rakastaa Äiti Maata ja ottaa täysi vastuu siitä, millaisen Maan luomme itsellemme ja kanssaihmisillemme.

(Takaisin)